Contact Us

The blog

Discover smart tips, personal stories and our take on the latest marketing trends
9 May 2019

Persbericht - Bedrijven staan open voor innovatie, maar uitvoering stokt

Yearly Marketing Survey 2019

Marketeers zetten innovatie hoog op de agenda,
maar worstelen nog met de executie

  • 68% van de respondenten voelt zich gesteund door management om nieuwe ideeën uit te proberen
  • 53% van de respondenten geeft aan dat de objectieven van innovatie nog niet goed gedefinieerd zijn
  • 22% van de respondenten heeft geen duidelijk idee welke innovatiegebieden zijn bedrijf nodig heeft om te groeien

Brussel, 9 mei 2019 – Belgische bedrijven staan meer dan ooit open voor innovatie op elk vlak van de organisatie om de business te laten groeien. Budgetten gaan omhoog, maar toch blijft echte groei uit. Dat blijkt uit de zestiende editie van de Yearly Marketing Survey van The House of Marketing. Waar gaat het mis voor de marketeer?

Uit de studie van The House of Marketing blijkt dat 71% van alle marketeers vandaag al actief meewerkt aan innovatieprocessen. 68% zegt dat ze daarbij de volledige steun voelt vanuit het management om nieuwe plannen en ideeën uit te werken. Daar staat tegenover dat 53% niet goed weet hoe de groei uit innovatie te capteren.

“Het management moet verduidelijken hoe belangrijk innovatie is binnen de algemene bedrijfsstrategie, en wat de precieze doelstellingen zijn,” zegt Grégory Delens, Managing Director bij The House of Marketing. “Innoveren staat niet zomaar gelijk aan nieuwe producten of diensten uitwerken en lanceren, maar evenzeer aan differentiatie en waarde brengen voor de klant: wat is beschikbaar op de markt en wat kan je als merk toevoegen om een antwoord te bieden op de behoeften van de klant?

Voor 22% van alle marketeers zorgt die onduidelijkheid ervoor dat ze moeite hebben om te identificeren wat de innovatiegebieden zijn die binnen hun bedrijf voor groei zorgen.

Vier struikelblokken

Concreet blijkt uit de studie dat marketeers tegen vier problemen aanlopen die verhinderen dat ze de brug kunnen slaan tussen innovatie en groei. Ten eerste is de strategische fundering van innovatie vaak niet stevig genoeg: 53% van de respondenten geeft aan dat de doelen en verwachtingen niet duidelijk genoeg geformuleerd zijn. Ten tweede beschikt slechts 22% van de marketeers over een duidelijk beeld over hoe innovatie groei kan opdrijven.

Ten derde blijkt dat het uitvoeringsproces vaak halverwege stokt: 68% van de respondenten geeft aan dat nieuwe ideeën en projecten wel worden opgestart, maar dat ze al snel vertraging oplopen en gaandeweg daadkracht verliezen. Ten slotte zegt 53% dat de juiste tools en methodologieën ontbreken; ze krijgen wel de nodige steun om innovatief te werken, maar missen mogelijkheden voor de uitvoering.

Grégory Delens beaamt: “Het innovatieproces vertrekt vanuit de klant – alle inspanningen zijn gericht op het verbeteren van zijn beleving. De marketeer staat het dichtst bij de klant en vertolkt daardoor zijn stem. Maar om die rol ten volle te kunnen invullen, moet hij natuurlijk wel beschikken over de juiste tools om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te kunnen verwerven.

Drie groeistrategieën

Vanuit zijn jarenlange ervaring reikt The House of Marketing drie methodologieën aan om innovatiegedreven groei te realiseren. Grégory Delens geeft graag meer uitleg:

  1. Business design thinking

“Business design thinking is een probleemoplossende aanpak waarbij de noden van de klant steeds centraal staan; je zoekt oplossingen op basis van inzicht in je klanten. Wij hanteren steeds een aanpak waarbij we zowel ‘upstream’ als ‘downstream’ werken: enerzijds is het belangrijk om bezig te zijn met strategie en manieren om de klant en de customer experience centraal te stellen, maar anderzijds is het even cruciaal om tijd en energie te investeren in concrete plannen om nieuwe ideeën tastbaar en uitvoerbaar te maken.

  1. Growth marketing

“Growth marketing is de brug tussen upstream en downstream en kan gezien worden als de evolutie van traditionele marketing. Dit in tegenstelling tot ‘growth hacking’, dat de nadruk legt op ‘vanity metrics’ zoals meer likes en meer volgers. Zo legt bijvoorbeeld 80% pure nadruk op acquisitie, terwijl slechts 34% werkt aan het realiseren van een constante inkomensstroom. Bij growth marketing daarentegen gaan marketeers zelf bepalen welke metrics belangrijk zijn en waar activiteit nodig is om te verbeteren. Growth marketing legt de link tussen groeitactieken en de algemene marketingstrategie.”

  1. Gepersonaliseerde customer experiences

“Gepersonaliseerde klantervaringen zijn de belangrijkste differentiators om op lange termijn een merk op te bouwen. Dit concept is niet nieuw, maar ook de verwachtingen van de klant staan niet stil. Marketeers moeten vandaag nog een stap verder gaan en gebruik maken van zowel technologie als data om te evolueren naar hyperpersonalisatie.”

Brug slaan

Het is duidelijk dat Belgische bedrijven vandaag openstaan voor innovatie en nieuwe ideeën. Voorlopig ontbreekt het echter nog steeds aan rechtlijnigheid die de brug vormt tussen innovatie en de uitvoering ervan over verschillende afdelingen heen. Marketeers hebben vaak moeite om nieuwe processen uit te rollen, maar de ‘bottleneck’ ligt niet alleen bij hen.

“Om als bedrijf op een succesvolle manier innovatie te ondersteunen, moet het volledige proces worden gedragen doorheen het hele bedrijf. Marketeers werken nooit alleen. Daarom moeten bedrijven rekening houden met vier factoren: ten eerste moet de bedrijfscultuur kloppen: intern moet duidelijk zijn dat het management open staat voor innovatie; daar moet iedereen van op de hoogte zijn.

“Ten tweede moet de strategie kloppen: innovatieve ideeën moeten aansluiten bij de bedrijfsdoelen – innovatie is geen doel maar een middel.
Ten derde moet het proces kloppen: innovatie moet doorheen de hele organisatie worden toegepast en dit vereist processen, tools en KPI’s. Ten slotte moeten de skills kloppen: marketeers zijn vaak een drijvende kracht, maar de verschillende skills moeten op het juiste moment worden betrokken; iedereen moet meewerken aan hetzelfde verhaal,” besluit Grégory Delens.

Op die manier zijn marketeers echt in staat om de drijvende kracht te worden achter de duurzame groei door innovatie van hun organisatie.

New Call-to-action


Over The House of Marketing
Al jaren doen bedrijven beroep op The House of Marketing voor strategische marketing consultancy en interim management. Samenwerken met een THoMer betekent samenwerken met een verbonden hub van meer dan 80 gepassioneerde en toegewijde marketingexperten evenals een netwerk van freelance consultants. Ons ondernemende karakter en toekomstbestendige visie op marketing stellen ons in staat om te inspireren, innovatie te stimuleren en onze klanten te helpen in hun transitie naar een winstgevende, duurzame groei.

The House of Marketing maakt deel uit van de Quanteus Groep.

Perscontact:
Grégory Delens
Managing Director
The House of Marketing
gregory.delens@thom.eu
+32 (0)479 74 97 46

GettyImages-85184293_full-558069-edited.jpg